Pharmafilter AMC

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - technisch
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Waternet

PARTNERS:
Pharmafilter, AMC

Onderzoek of het Pharmafilter concept toepasbaar is bij het Acedemisch Medisch Centrum in Amsterdam. Doel is het afvalwater van het AMC te zuiveren en interne kringlopen te sluiten. Richt zich op humane geneesmiddelen en (resistente) bacteriën.

www.innovatie.waternet.nl

Contactpersoon

Rob Ververs