Pilot 'Anders voorschrijven'
ism Meppeler huisartsen en apothekers

stoffen: geneesmiddelen
status: afgerond

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
Meppeler huisartsen en apothekers

In samenwerking met huisartsen en apothekers in Meppel is een pilot uitgevoerd om bij het voorschrijven van medicatie diclofenac te vervangen door minder milieuschadelijk geachte alternatieven zoals naproxen. Ondanks het zeer hoge animo en vraag om deelname onder artsen, apothekers en patiënten, wordt project niet opgeschaald vanwege onzekerheden over het milieurendement.

Contactpersoon

Berry Bergman