Pilot plastic recyclingsbedrijf Flevoland

stoffen: microplastics
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - technisch
  • microplastics
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Waterschap Zuiderzeeland

PARTNERS:
Gemeente Zeewolde

In eerste instantie moet onderzocht worden of een plastic recyclingbedrijf een subtantiële bijdrage levert aan (micro)plastics in de afvalwaterketen. Een vervolgstap zou zijn om te onderzoeken op welke punten in het bedrijfsproces plastic deeltjes geloosd worden in de waterketen en wat voor maatregelen dan het meest geschikt zijn om dit te voorkomen.

Voorwaarde voor dit onderzoek is een goede analysemethode voor (micro)plastics in afvalwater. 

Contactpersoon

Melanie Kuiper