Pilot zoetwaterfabriek de Groote Lucht

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen 
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Hoogheemraadschap van Delfland

PARTNERS:
STOWA, Evides, WS valei en veluwe, WS hollandse delta, Delta fonds, TU Delft

Zomer 2016 gaat een pilot van start op awzi De Groote Lucht (ozonisatie, gecombineerd met zandfiltratie en actief kool). De pilot behandelt ongeveer 25 m3 per uur. Er is een breed analyse pakket gepland gericht op stoffen uit de KRW en BKMW normen, diverse bioassays gericht op toxiciteit. Ecoli en intestinale enterokokken gericht op zwemwaterkwaliteit. Daarnaast nog P en N.

www.stowa.nl/projecten

Contactpersonen

Oscar Helsen en Jouke Boorsma