IBA’s en medicijnresten. Verkenning van de emissie van medicijn(resten) uit IBA-compactsystemen en helofytenfilters.

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • overig
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Zuiderzeeland

PARTNERS:
/

Op het moment krijgen lozingen van humane medicijnresten vanuit AWZI’s veel aandacht. Omdat in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland ook veel IBA’s voorkomen en in de gemeente Almere een nieuwe woonwijk ontwikkeld wordt zonder riolering, wil het het waterschap een beeld krijgen van de mate waarin IBA’s medicijnresten verwijderen. De uitkomsten kunnen sturend zijn voor vervolgacties.

Contactpersonen

Harry Bouwhuis en Joan Meijerink