Proefonderzoek GOZOND Water op RWZI Wervershoof

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2019

ORGANISATIE:
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier en PWN

PARTNERS:
(STOWA), HHNK, PWN/PWNt (Bram Martijn), HWL en Waterproef
Voor het TKI onderzoek KWR, Waternet, Tata steel en Cron van Gelder

De pilot richt zich op kringloopsluiting (De Waterfabriek). Zomer 2017 is gestart met de proefinstallatie op Wevershoof en zijn eerste Benchscale proeven bij IHE/Delft uitgevoerd. De proefinstallatie bestaat uit ozon en ceramische membraanfiltratie met als opties nageschakelde actievekoolfiltratie en voorgschakelde ionenwisseling of coagulatie.

Naast het proefonderzoek is een landelijk lesprogramma ozon gestart.

Er is een breed analyse pakket ingezet met name gericht op medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en hergebruikdoelen. In een TKI onderzoek (in aanvraag) worden effectmetingen uitgevoerd (diverse bioassays). 

Contactpersonen

Ronald Koolen en Frank Groot