Publiekscampagne Niet in het riool:
o.a. medicijnen

stoffen: geneesmiddelen
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding: onbekend

ORGANISATIE:
Hoogheemraadschap van Rijnland

PARTNERS:
Gemeenten in samenwerkingsclusters

Contactpersoon

Mariska van Dijk (communicatieadviseur)