Regiosessies Medicijnresten uit Water

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: doorlopend

projectdetails:

  • overlegstructuur
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Waterschap Hunze en Aa's

PARTNERS:
Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterbedrijf Groningen, WMD, P2

Organiseren van regionale sessies om de zorg en de waterketenpartners met elkaar in contact te brengen op het gebied van de problematiek rond medicijnresten in (afval)water. Invulling van bronaanpak.

Contactpersoon

John Koop (waterschap Hunze en Aa's)