Rioolwater, spiegel van de samenleving

stoffen: drugs
status: afgerond

projectdetails:

  • monitoring
  • drugs
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

PARTNERS:
KWR Water Research (Erik Emke), gemeenten, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Analyse rioolwater op een vijftal drugs.
Ook analyse in het effluent van drie rwzi's.

Contactpersoon

/