Schone Maaswaterketen - met demonstratieonderzoek PACAS

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen 
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg, Brabant Water N.V., Dunea N.V., Evides Waterbedrijf N.V. (penvoerder), WML N.V., Stichting Waternet, STOWA, Minister van lnfrastructuur en Milieu; RIWA-Maas heeft een adviserende rol. 

Het project Schone Maaswaterketen onderzoekt hoe geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen met aanvullende zuivering uit het afvalwater verwijderd kunnen worden. Daarnaast wordt in beeld gebracht welke positieve gevolgen het toepassen van extra zuivering heeft voor natuur, recreatie en de betrouwbaarheid van de Maas als bron voor de drinkwaterproductie. PACAS = Powdered Activated Carbon Activated Sludge.

Project bestaat uit 2 werkpakketten:
Werkpakket A: effectiviteit maatregelen rwzi in Maasstroomgebied;
Werkpakket B: demonstratieonderzoek op rwzi in 2016/2017 met poederkooldosering in actiefslibtank; Het project wordt met waterschappen, drinkwaterbedrijven en onderzoeksinstellingen uitgevoerd;

Zie:
www.waterinnovatieprijs.nl
www.stowa.nl/projecten

www.mirabellamulder.nl/microverontreinigingen

Contactpersoon

Cora Uijterlinde (STOWA)