Screening watch list stoffen EU (richtlijn prioritaire stoffen)

stoffen: meerdere stofgroepen
status: afgerond

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Rijkswaterstaat

PARTNERS:
Rijkswaterstaat CIV (Henk Zemmelink), Ministerie I&M, Wetterskip Fryslân

In de herziene richtlijn prioritaire stoffen (richtlijn 2008/205/EG, gewijzigd door 2013/39/EU) is het concept van een Watchlist opgenomen. Lidstaten moeten op een aantal locaties (6 voor Nederland) een aantal stoffen minimaal 1 keer per jaar meten. In het uitvoeringsbesluit (EU) 2015/495 van de Commissie van 20 maart 2015 staan de stoffen van de Watchlist opgenomen. Om te kunnen voldoen aan de verplichting van de richtlijn prioritaire stoffen moeten de Watchliststoffen voor 20 september 2016 1 keer gemeten zijn.

Op verzoek van de Unie van waterschappen worden de stoffen ook gemeten op 1 locatie in regionaal water. De opdracht van het ministerie is uitgezet bij CIV RWS (voorheen o.a. Lab van RWS).  Opdrachten aan Centrale Informatie Voorziening (RWS) lopen via WVL, dus DGRW geeft WVL opdracht watchlist uit te voeren. WVL vraagt CIV om behalve de analyses voor de 5 RWS meetpunten ook de bredere coördinatie voor de watchlist te doen (in ILOW verband). 

Contactpersonen

/