Smart monitoring 

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • biologische effectstudie
  • meerdere stofgroepen 
  • afronding in 2019

ORGANISATIE:
WUR

PARTNERS:
UvA, WUR, Waternet (uitvoerders), STOWA, Brabantse Delta, Dommel, Wetterskip Fryslân, Groot Salland, Peel en Maasvallei, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Rijnland, Vallei en Veluwe

Doel van dit project is de chemische- en ecologische waterkwaliteitsbepaling te innoveren en deze te integreren in een ‘Smart Monitoring’ programma voor integrale KRW monitoring. Deze bestaat uit bemonstering met passive samplers, chemische analyses en een testbatterij van bioassays om de algemene toxiciteit en de specifieke effecten van bepaalde groepen van stoffen vast te stellen (zoals hormoonverstoring, DNA beschadiging, dioxine-achtige effecten, antibiotica activiteit). Vormt een verdere uitwerking van de methoden uit het project Ecologische Sleutelfactor 8 - Toxiciteit.

Dit project zal de wetenschappelijke kwaliteit van de chemische- en ecologische waterkwaliteitsbepaling verbeteren. Door ontwikkeling van kosteneffectieve methoden is het bovendien mogelijk om meer locaties te beoordelen dan met de huidige KRW monitoring. Richt zich op organische microverontreinigingen waaronder geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen.

Contactpersoon

Bas van der Wal (STOWA)