Stimuleren natuurlijke zuivering afvalwater

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Waterschap Vallei en Veluwe

PARTNERS:
WUR

Stimuleren van de natuurlijke zuivering biedt kansen op plekken waar een extra zuiveringsstap bij de RWZI om welke reden dan ook geen optie is. In dit proefproject wordt onderzocht hoe de natuurlijke afbraak in een nageschakeld biologisch systeem (helofytenfilter of soortgelijks) kan worden geoptimaliseerd.

Dit project valt onder een structurele samenwerking tussen het waterschap en de WUR.

Contactpersoon

Richard van Hoorn