Strategie omgaan met microverontreinigingen

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • overig
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Waternet

PARTNERS:
/

Ontwikkeling van een strategie om efficiënt de risico's van alle microverontreinigingen te beperken. In de eerste fase worden met effectgerichte monitoring de belangrijkste bronnen in kaart gebracht die een milieurisico kunnen veroorzaken. In een vervolgfase zal een strategie worden voorgelegd waarbij de effecten voor mens en milieu worden voorkomen. Het AGV bestuur zal op basis van de strategie een kosten-baten analyse maken en het ambitieniveau voor maatregelen vaststellen.

Contactpersoon

René van der Aa (Waternet)