Technasiumopdrachten SGL Lelystad in 2016

stoffen: microplastics
status: afgerond

projectdetails:

  • overig
  • microplastics
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Waterschap Zuiderzeeland

PARTNERS:
Scholengemeenschap Lelystad

Doel van de activiteit is het creëren van bewustzijn bij leerlingen van de middelbare school over zwerfafval en (micro)plasticproblematiek in het bijzonder. Opdracht was onderzoek te doen naar een bemonsteringsmethode voor plastic afval achter de gemalen die het water uit Flevoland uitslaan op de omringende rijkswateren, zodat een beeld ontstaat van de uitgeslagen hoeveelheden.

Contactpersoon

Joan Meijerink