Testen betaversie ESF 8 excel tool voor het bererekenen van de toxische druk (msPAF)

stoffen: meerdere stofgroepen
status: afgerond

projectdetails:

  • biologische effectstudie
  • meerdere stofgroepen 
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Wetterskip Fryslân

PARTNERS:
Waternet, Ecofide, RIVM, Deltares, STOWA

Op basis van rapport Handreiking systeemanalyse
met behulp van de Ecologische Sleutelfactoren is proefgedraaid met de rekentool voor de berekening van de toxische druk (msPAF) op basis van chemische analyseresultaten.

Contactpersoon

Roelof Veeningen