TKI-project 2014KWR001: Geneesmiddelenverwijdering uit effluent

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • geneesmiddelen (humaan) 
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
KWR

PARTNERS:
KWR; WML; WBL; WRO; Advanced Waste Water Solutions; Lanxess

Verwijdering medicijnresten (en wat andere organische microverontreinigingen) uit RWZI-effluent: testen van combinatie van voorbehandeling en geavanceerde oxidatie op pilotschaal op rwzi Panheel.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het effluent veel organisch materiaal (o.a. humuszuren) bevat. Dit organisch materiaal verstoort de verwijderingsprocessen. Door middel van een voorbehandeling met ionenwisseling worden de aanwezige humuszuren verwijderd. Hierdoor is de geavanceerde oxidatie van de microverontreinigingen efficiënter en effectiever en wordt minder energie verbruikt. 

Zie library.kwrwater.nl

Contactpersonen

Ad de Man (Waterleidingmaatschappij Limburg) en Maurice Franssen (Waterschap Roer en Overmaas)