Trainee onderzoek naar hotspots en geschikte onderzoeksmethodiek effectmetingen

stoffen: meerdere stofgroepen
status: afgerond

projectdetails:

  • hotspotanalyse
  • meerdere stofgroepen
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
Nationaal Watertraineeship

In de periode januari t/m maart 2016 zijn de hotspots met toxische druk binnen het oppervlaktewatersysteem van WDOD in beeld gebracht (waaronder medicijnresten en bestrijdingsmiddelen). Tevens wordt nagegaan met welke bemonsteringstechnieken en bioassays de effecten op de ecologische waterkwaliteit in beeld kunnen worden gebracht. Uitvoering door vier trainees van NWT met totale tijdbesteding van 40 dagen.

Contactpersoon

Arjan Verhoeff (WGS)