Verificatie hotspots door middel van biologisch effectonderzoek

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • biologische effectstudie
  • meerdere stofgroepen 
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Vallei en Veluwe / Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
Aqualysis, AD eco advies

Doelstelling is aan de hand van biologische effectmetingen de (variatie in) toxische druk op de ecologische waterkwaliteit in beeld te brengen en waar mogelijk te relateren aan verschillende emissiebronnen en stofgroepen. Conform de methodiek van het STOWA project Ecologisch Sleutel Factor Toxiciteit (ESF-tox). Richt zich op geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en andere microverontreinigingen.

In 2016 zijn voor het beheergebied van Vallei en Veluwe en Drents Overijsselse Delta 16 metingen uitgevoerd. In een vervolg in 2017 worden voor het gehele beheergebied van Rijn-Oost biologische effectmetingen uitgevoerd.

Contactpersonen

Richard van Hoorn (Waterschap Vallei en Veluwe) en Arjan Verhoeff (Waterschap Drents Overijsselse Delta)