Verkenning duurzaam waterbeheer nieuwbouw ziekenhuis Meppel

stoffen: meerdere stofgroepen
status: idee

projectdetails:

  • bronaanpak - technisch
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2019

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
Isala Diaconessenhuis Meppel, Het Drentse Landschap en ECS

In samenwerking met het Diaconessenziekenhuis en Het Drentse Landschap is een verkenning uitgevoerd naar een meer duurzaam (afval)waterbeheer bij eventuele nieuwbouw van het ziekenhuis.

Er worden kansen gezien in het benutten van het op het terrein vallende hemelwater en in het lokaal verwerken van het ziekenhuisafvalwater.

Contactpersoon

Berry Bergman