Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen
  • afronding 2017

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
Uitvoering door Witteveen+Bos. Begeleiding door Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rijn en Ijssel, Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat

Review. Op basis van bestaande kennis en informatie, lopend onderzoek en een literatuurstudie wordt een actueel overzicht van (mogelijk) toepasbare technieken voor de verwijdering van geneesmiddelen uit stedelijk afvalwater opgesteld. Hierbij wordt ingegaan op het ontwikkelingsniveau, de technologische mogelijkheden, zuiveringsrendementen, diverse duurzaamheidsaspecten en kosten. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de potentiële bijvangst ten aanzien van de verwijdering van overige microverontreinigingen, nano- en microplastics, antibioticaresistentie en nutriënten.
Samen met de landelijke hotspotanalyse van RWZI's geeft deze studie input voor landelijke scenarioberekeningen voor de verwijdering van geneesmiddelen (en andere microverontreinigingen) bij RWZI's. Wordt STOWA-rapport 2017-36.

Contactpersoon

Cora Uijterlinde