Verspreiding van ESBL-producerende E. coli en ampiciline-resistente E. faecium vanuit de afvalwaterketen naar het oppervlaktewater 

stoffen: antibioticaresistentie
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • antibioticaresistentie
  • afronding in 2016

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
STOWA, RIVM, UU, IRAS, Partners4urbanwater, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap de Dommel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waternet, Waterschap Vallei en Veluwe

Onderzoek naar bronnen van antibioticaresistentie: rwzi, landbouw of riooloverstorten. Doel is uiteindelijk om maatregelen voor risicoreductie voor te kunnen stellen.

Meer informatie op: www.stowa.nl/projecten

Contactpersoon

Bert Palsma (STOWA)