Verwijdering geneesmiddelen en zoetstoffen in RWZI's

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen
  • afronding 2018

ORGANISATIE:
Waterlab Noord

PARTNERS:
Waterlab Noord (Peter van der Maas), WMD, Waterschap Hunze en Aas, Waterschap Vechtstromen

Inzicht van (spreiding) verwijderingsrendementen van geselecteerde geneesmiddelen en zoetstoffen in RWZI's. Linken van verschil in verwijderingsrendement aan het verschil in slibsamenstelling en, op grond daarvan, aan procescondities. De slibsamenstelling wordt bepaald door meting van DNA/RNA door middel van Next Generation Sequencing (NGS).

Contactpersonen

Meinard Eekhof en Jaap Nonnekens (waterschap Vechtstromen)