Verwijderingsrendementen microverontreinigingen RWZI’s Rijn-Oost

stoffen: meerdere stofgroepen
status: gepland

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Waterkracht (verenigde waterschappen Rijn-Oost)

PARTNERS:
Waterschappen Rijn Oost, verenigd onder de naam Waterkracht: waterschap Vechtstromen, waterschap Zuiderzeeland, waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Rijn en Ijssel en waterschap Vallei en Veluwe

Dit onderzoek is bedoeld om een eerste inzicht te krijgen in de variatie in zuiveringsrendement en in mogelijke sturingsfactoren in de bedrijfsvoering. Het onderzoek is signalerend van aard en zal waarschijnlijk aanleiding geven tot gerichter vervolgonderzoek.

De hoofdvraag van het onderzoek is: wat is - per te onderscheiden type RWZI - het zuiveringsrendement van verschillende (typen) medicijnen en organische microverontreinigingen en kunnen we door optimalisatie van de bedrijfsvoering (op kosteneffectieve wijze) het zuiveringsrendement verbeteren? Monitoring van influent en effluent.

Contactpersonen

Melanie Kuiper (coördinatie, waterschap Zuiderzeeland), Annemarie Kramer (waterschap Rijn en Ijssel), Arjen Verhoeff (waterschap Drents Overijsselse Delta) e.a.