Voorlichting huisartsensociëteit Almere

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Waterschap Zuiderzeeland

PARTNERS:
/

Voorlichtingsbijeenkomst ten kantore van het waterschap voor de huisartsensociëteit Almere over de medicijnrestenproblematiek. 

Contactpersoon

Harry Bouwhuis (waterschap Zuiderzeeland)