Waterf(or)all

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • overig
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
Schone Maaswaterketen partners

Onderzoek zuiveringstechnieken, community building internationaal en modellering waterkwaliteit Maasstroomgebied onder waterstress condities bij droogte (klimaatproject). Vanuit NL zijn projecten Schone Maaswaterketen en Waterfabriek De Groote Lucht opgevoerd. Waterschap de Dommel behartigd namens STOWA de belangen. De Dommel heeft intensief contact met de Vlaamse overheid (VMM en Aquafin) inzake waterkwaliteitsverbetering en reductie impact afvalwaterketen.

Contactpersoon

Jarno de Jonge (waterschap de Dommel)