Werkgroep Samen tegen dumpen

stoffen: drugs
status: lopend

projectdetails:

  • overlegstructuur
  • drugs

ORGANISATIE:
Waterschap Brabantse Delta

PARTNERS:
Provincies Brabant en Zeeland en inliggende gemeenten en waterschappen

Gezamenlijke aanpak van drugsdumpingen. Focus van de samenwerking is criminaliteitsbestrijding. Activiteiten van waterschap zijn vooraleerst gericht op criminaliteitsbestrijding en pas in de tweede plaats op (water-)milieubescherming.

Status onbekend

Contactpersoon

Johan Geleijns